Home

Welkom op de website van de Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik.

De stichting wil jullie via deze manier op de hoogte houden van wat wij proberen te bereiken voor onze ouderen in dit mooie dorp aan de Maas.

Medio 2014 is een Werkgroep met vertegenwoordigers uit alle Welzijn en Zorg-organisaties in Kessel en Kessel-Eik actief op zoek gegaan naar een invulling van de WMO-veranderingen per 1 januari 2015.

Dit heeft geleid tot een bestuurlijke en operationele integratie van de Dagverzorging, Huiskamerproject en Stichting Ouderenzorg Kessel in een nieuwe Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik.

De dorpsdagvoorziening geeft ondersteuning aan kwetsbare burgers in Kessel en Kessel-Eik, waardoor deze nog langer zelfstandig in hun dorp kunnen blijven wonen. Een lokale dagvoorziening wordt door de overheveling van de functie Begeleiding uit de AWBZ naar de WMO steeds belangrijker voor de dorpsgemeenschap.

Bij de invulling van haar doelstellingen maakt de Stichting gebruik van professionele ondersteuning via Zorginstellingen en ZZP-ers, maar ook van veel lokale vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden vooral ingezet als ondersteuning van de zorgprofessionals,  zoals het mee begeleiden bij de geboden activiteiten voor de deelnemers en het bereiden van maaltijden en doen van huishoudelijke taken.

De Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik vindt u in Het Hof van Kessel aan de Koninginnelaan 14, 5995 XZ in Kessel.

Bent u geïnteresseerd als deelnemer of vrijwilliger. Neem dan contact met ons op.