Dorpsdagvoorziening

Bij de dorpsdagvoorziening wordt het nuttige met het aangename verenigd.

U neemt samen deel aan een dagprogramma, dat bestaat uit een breed aanbod van  activiteiten waaruit men kan kiezen.

Er is iedere morgen naast het vaste programma een vrije inloop in de grote ruimte van 10.00 uur tot 12.00 uur. Loop gerust eens binnen voor bijvoorbeeld een kopje koffie en een praatje.

Bij de invulling van deze activiteiten houden we zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen en interesses. Na de maaltijd kunt u van de gelegenheid gebruik maken om te rusten.

Een dagprogramma ziet er globaal als volgt uit:

  •  9.30 uur Ophalen en aankomst van de deelnemers
  • 10.00 uur Gezamenlijk koffie of thee drinken
  • 10.30 uur Activiteiten, zoals gezelschapsspelen, voorbereidingen voor de middagmaaltijd, bewegingsactiviteiten, creatieve activiteiten en groepsgesprekken
  • 10.30 uur In een klein groepje individuele activiteiten met een beroepskracht
  • 12.00 uur Gezamenlijk de (warme) middagmaaltijd eten
  • 13.00 uur Gelegenheid tot rusten
  • 14.00 uur Activiteiten
  • 15.30 uur Gezamenlijk koffie of thee drinken
  • 16.00 uur Bezoekers gaan naar huis

Op vrijdagmiddag is in de oneven weken tussen 14.00 uur en 16.00 uur de “Zeute Inval senior” in de grote ruimte. Iedereen kan gezellig binnen lopen voor een kopje koffie en iets “zeuts”.

Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger actief te worden of zelf een dagdeel mee te lopen meldt u zich dan aan via het contactformulier.