Dagvoorziening

Bij de dorpsdagvoorziening wordt het nuttige met het aangename verenigd. U neemt samen met uw leeftijdsgenoten deel aan een dagprogramma dat kan bestaan uit tal van activiteiten: samen koffie of thee drinken, samen koken en eten, de krant (voor)lezen, een kaartje leggen, een potje Rummikub spelen, gymmen of sjoelen in de grote ruimte.

Er is iedere morgen naast het vaste programma een open inloop in de grote ruimte van 10.00 uur tot 12.00 uur. Loop gerust eens binnen voor een kopje koffie, een praatje, een spelletje kaart of rummikub.

Bij de invulling van deze activiteiten houden we zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen en interesses. Tussendoor krijgt u ook gelegenheid om te rusten.

Een dagprogramma ziet er globaal als volgt uit:

  • 9.30 uur Ophalen en aankomst van de deelnemers
  • 10.00 uur Gezamenlijk koffie of thee drinken
  • 10.30 uur Activiteiten, zoals gezelschapsspelen, voorbereidingen voor de middagmaaltijd, bewegingsactiviteiten, creatieve activiteiten en groepsgesprekken
  • 10.30 uur In een klein groepje individuele activiteiten met een beroepskracht
  • 12.00 uur Gezamenlijk de (warme) middagmaaltijd eten
  • 13.00 uur Gelegenheid tot rusten
  • 14.00 uur Activiteiten
  • 15.30 uur Gezamenlijk koffie of thee drinken
  • 16.00 uur Bezoekers gaan naar huis

Vanaf 2018 houden wij op vrijdagmiddag in de oneven weken tussen 14.00 uur en 16.00 uur de “Zeute Inval senior” in de grote ruimte. Iedereen kan gezellig binnen lopen voor een kopje koffie en iets “zeuts”.

Wilt u eens als proef meelopen, meldt u dan aan via het contactformulier.