Huiskamerproject

Elke woensdagmiddag is er in de Dorpsdagvoorziening van 13.30 tot 16.30 uur een bijeenkomst van de bewoners van het Hof van Kessel.

Ook kunnen hierbij inwoners van Kessel of Kessel Eik aansluiten. De activiteiten vinden plaats onder leiding van een aantal vrijwilligers.