Huiskamerproject

Elke woensdagmiddag is er in de Dorpsdagvoorziening van 13.30 tot 16.30 uur een bijeenkomst in het Hof van Kessel.

Hierbij zijn ook andere inwoners van Kessel of Kessel Eik welkom. De activiteiten vinden plaats onder leiding van een aantal vrijwilligers.

Het vaste programma is kaarten, rummikub en na de koffie een potje kienen.