Bestuur

Samenstelling van het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Ger de Vlieger
  • Secretaris: Ger de Vlieger
  • Penningmeester: Gerdie Nellen
  • Algemeen bestuurslid: Rudy Dings, Miranda Blansjaar, Mariet Relouw

Doelstellingen van het bestuur

De Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik heeft als doel het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de inwoners in de dorpskernen Kessel en Kessel Eik.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het exploiteren van een dagvoorziening voor ouderen en andere hulpbehoevenden in de dorpskernen.