Partners

De Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik kan alleen maar succesvol zijn bij een goede samenwerking met alle betrokken partijen:

  • De Gemeente Peel en Maas zorgt voor een jaarlijks budget dat gekoppeld is aan de door de stichting opgestelde begroting.
  • De professionele ondersteuning van de stichting vindt plaats door een professional van een Zorginstelling (De Zorggroep).
  • Het Infoloket Kessel-Kessel Eik zorgt er in nauwe samenwerking met de stichting voor, dat de deelnemer voor het passende arrangement in aanmerking komt.
  • Het Vrijwilligersvervoer Kessel-Kessel Eik zorgt ervoor dat de deelnemers naar de dagvoorziening of weer naar huis worden gebracht.