De Zorggroep

De Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met De Zorggroep. De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar, die stilzwijgend wordt verlengd.

De Dorpsdagvoorziening koopt professionele begeleiding in bij De Zorggroep. De medewerker geeft vorm aan het coördineren en begeleiden van deelnemers en vrijwilligers op de dagvoorziening. De functie behelst de organisatie en uitvoering van individuele en groepsgerichte activiteiten voor de ouderen.

Parallel hieraan doet het Bestuur van de Dorpsdagvoorziening ervaring op met het rechtstreeks uitbesteden van professionele begeleiding via een ZZP-er.