Gemeente Peel en Maas

De Gemeente Peel en Maas bekostigt de dorpsdagvoorziening op basis van beschikbaarheid (aantal dagdelen, openstelling en capaciteit). De Stichting maakt daarvoor een jaarplan en stelt een begroting op, die ingediend wordt bij de Gemeente.

In April van het volgende jaar vindt er een afrekening plaats. Deelnemers zonder AWBZ indicatie betalen aan de Stichting een eigen bijdrage. Maandelijks wordt financiële verantwoording afgelegd door het bestuur aan de Gemeente.